خدایا این سحر از در نیاید

خدایا این سحر از در نیاید 
که صبر دختر حیدر سر آید
ببارد ای خدا باران الهی
که طفلی سینه را بر گل نساید
نیایدصبح عاشورا به فردا 
که اکبر با تن پر پر نیاید
نباشد حرمله در آن سپاهی 
که خون از حنجر اصغر نیاید 
نباشد تابش و گرمای خورشید 
که آه از طفل پیغمبر نیاید
نیاید بر لب نهرش ، سپاهی
که سقا بی کس و یاور نیاید
خدایا این سحر از در نیاید 
که صبر دختر حیدر سر آید
 
22 آبان 1392- نهم محرم 1435
/ 0 نظر / 14 بازدید