رخت مست غرورم کرده امشب

    السلام علیک یا حضرت معصومهرخت مست غرورم کرده امشب                                                                          نگاهت غرق نورم کرده امشبز بس دیدار رویت گریه کردم                                              لبت دنیای شورم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
شهریور 93
1 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
4 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
9 پست
آبان 86
7 پست
مهر 86
8 پست
شهریور 86
10 پست
مرداد 86
10 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
wwwdandaanir
13 پست
مباهله
1 پست
سرود_شعر
1 پست
شعر
1 پست
شب_آرزو
3 پست