جمعه را بهر محبان داده اند

جمعه را بهر محبان داده اند         

                                            عشق را روزی ایشان داده اند

 

چون که عشق آمد به همراه فراق    

                                         ندبه را هم سهم ایشان داده اند

 

با تمام نغمه های بی بدیل        

                                                گریه را هم بر حبیبان داده اند

 

باز با این جمعه / غمها تازه شد     

                                                   درد دوری را به یاران داده اند

 

با سمات و عهد و یاسین /جمعه ها

                                                         مرهمی از بهر آنان داده اند

 

باز هم قسمت نشد دیدار گل     

                                                            این بهارم را چه ارزان داده اند 

غنچه ها سر زد به باغ و جلوه کرد   

                                                               سهم ما / اشک بهاران داده اند

 

ای خدا / این جمعه روزی کن فرج    

                                                                    جمعه را بهر محبان داده اند

24 فروردین 1391

/ 0 نظر / 7 بازدید