توئی عشق پاکم محمدعلی ....

بیاد شهیدان والا مقام انقلاب و حماسه دفاع مقدس

 

 

باز هم خدا خیرت دهد استاد بزرگوار ما

که مرا به دنیای زیبای شعر و شاعری رهنمون گشتی....

 

سروده ای تقدیم به شهید عزیز حماسه دفاع مقدس 

 شهید محمد علی فشارکیان

 

توئی عشق پاکم محمدعلی                      توئی سرو نازم محمد علی

چه گویم ز مردانگیت                           توئی شهریارم محمد علی

چه خوش پر کشیدی به سوی رفیق            توئی عشق ماهم محمد علی

نرفته برون از دلم مهر تو                      تو نیکو خصالم محمد علی

رسانی سلامم به مولا حسین ؟                 تو رعنا جوانم محمد علی

شمیم خوش عطر سیب حبیب                 بلند از مزارت محمد علی

چگونه ز یاد تو بیرون شوم ؟                 توئی خاطراتم محمد علی

به صحرای محشر به روز جزا               توئی دستگیرم محمد علی

نمائی شفاعت به نزد علی ؟                   ز تو شرمسارم محمد علی

نگویم که بعد تو بر ما چه رفت               مه  تابناکم   محمد علی

به همراهیت در صراط عظیم                بس امیدوارم محمد علی

خوش آندم که رویت زیارت کنم             گل کامیابم محمد علی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید