به حق بر جان صدارت می نمایی

السلام علیک یا امام موسی ابن جعفر الکاظم

 

به مانندت ندارم من امامی           بحق /بر جان صدارت می نمایی 

گل معصومه از باغ تو رویید            رضا از روضه نور تو جوشید

فدای صبر و تسلیم و صفایت          دلم دربند معصوم و رضایت 

از آن روزی که خود را درک کردم       دلم را بهر رویت رنگ کردم

تو رنگ یاسهای مصطفایی              عزیزی و ز بیت مرتضایی 

تو / کاظم بر عیوب جان مایی          دوا/ درد درونم می نمایی 

به حق دختر و حق جوادت               مبارک کن به ما شام ولادت

به این بیت نهم/ ای باب حاجات          گشا بر ما بسی باب عنایات

سرا پا بوسه سازم مضجعت را              همه صحن و سرا و مرقدت را 

خبر داری ز عشق بی حسابم           تو را هر شب به خاطر می سپارم 

خدایا / شکر بر این شاد کامی           که دارم همچو کاظم من امامی 

 

میلاد امام کاظم علیه السلام مبارک باد

/ 0 نظر / 7 بازدید