آغاز امامت حضرت مهدی مبارک باد

صد هزاران تهنیت بر مصطفی
بر ولایتعهدی خیر الوری  
حضرت مهدی امام شیعه است
کور بادا چشم جمله اشقیا
عاقبت عالم شود مفتون او
آن عزیز حیدر و ابن الرضا
ای خدا ، عجل بتعجیل فرج
حق آل احمد و بیت وفا
اللهم عجل لولیک الفرج
/ 0 نظر / 6 بازدید