مگر زهرا عزاداری نمی کرد ؟

السلام علیک یا فاطمه الزهرا

مگر زهرا عزاداری نمی کرد ؟

مگر بر باب خود زاری نمی کرد ؟

چرا دست پسر عمش ببستند ؟

چرا جای ولی حق نشستند ؟

چرا زهرا به صورت خورده سیلی ؟

چرا بازوی او گردیده نیلی ؟

چرا مولا کنار همسرش نیست ؟

مگر مسجد مکان فتنه سازیست ؟

چه سازد فاطمه با این همه درد ؟

غم مولا و این یاران بی درد

به یکسو داغ پیغمبر به دل داشت

به سویی شکوه از درد کمر داشت

ندارد طاقتی تا غم ببیند

به چشمان علی ماتم ببیند

به صدها غم به سوی مصطفی رفت

که با داغش / توان از مرتضی رفت

الهی حضرت مهدی بیاید

که داغ مادرم زهرا ستاند

اللهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 15 بازدید