السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا


گر چه در سوزت هماره مست و گریانم رضا          

                                                             هست نام و یاد تو آرامه جانم رضا

دورم از صحن و سرایت ای امام مهربان          

                                                            لیک آن عطر حریمت / نور چشمانم رضا 

هر شب و روزم به یاد نرگس چشمان تو        

                                                          غرق اشک و آه / چون رود خروشانم رضا 

قبله من مشهد و صحنت / حریم خانه ام         

                                                                  من که از دوری روی تو پریشانم رضا 

هر کجا رو می کنم نام تو خوش جلوه گر است        

                                                                من به قربان صفایت / ماه تابانم رضا 

می شود روزی خطابم تو نمایی خادمه  ؟          

                                                               من فدای این خطابت / جان جانانم رضا 

من سلام خواهرت را می رسانم سوی تو         

                                                             کاش می شد بشنوم نام تو با جانم رضا

جان به قربان علی موسی الرضا و خواهرش        

                                                                   من ز عشق پاکتان / لبریز بارانم رضا 

در فضای صحن تو / احساس رحمت می کنم       

                                                           کی شود آخر ببینم / عشق و سامانم رضا ؟

در فراق تو چه شبهایی که با اشک مدام          

                                                               خسته و دل بسته و محزون و گریانم رضا 
۵ اسفند ۱۳۸۷