السلام علیک یا فاطمه الزهرا


اشک زهرا گفته ها دارد هنوز

                                          گریه هایش نکته ها دارد هنوز 

آن وصیت را که امت وا گذاشت 

                                          زان جفا / بس غصه ها دارد هنوز

فاطمه / محزون ز جهل مردم است 

                                           زین سبب بس گریه ها دارد هنوز 

عالمی / مهجور مولا گشته است 

                                            سوز هجران شعله ها دارد هنوز 

امت احمد / غدیر از یاد برد 

                                               این مصیبت / قصه ها دارد هنوز 

گلشن سبز عدالت سرخ شد 

                                                 سرخیش بس لاله ها دارد هنوز 

دین حق / وارونه شد بعد نبی 

                                                   این جنایت فتنه ها دارد هنوز 

وای از افسوس بنت مصطفی 

                                               کو به یزدان شکوه ها دارد هنوز 

یا رب / آن فریاد رس بر ما رسان 

                                                   نای دل / نا گفته ها دارد هنوز 

اللهم عجل لولیک الفرج

پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱