باز هم ایام سراسر برکت میلاد امام عزیزمان رضای مهربان از راه رسید . حقا که این خانواده و دوستی آنان بزرگترین سرمایه ای است که خداوند سبحان به ما شیعیان عنایت کرده است . الحق که ما غیر دوستی ایشان هیچ نداریم ..... چند بیت زیر تقدیم به ساحت مقدس امام علی ابن موسی الرضا....

 

من غمی دیگر ندارم اشک من مال شما    

                                 غصه ای دیگر ندارم اشک من مال شما

 

من بجز نور خدا ، پیغمبر ختم رسل     

                                  رهبری دیگر ندارم اشک من مال شما

 

من بغیر از فاطمه ام ابیهای پدر        

                                تاج سر دیگر ندارم اشک من مال شما

 

من بجز دست علی ، آن فاتح روز

                                 یاوری دیگر ندارم اشک من مال شما

 

جز حسن آن نور چشم گلشن آل علی     

                                 نور چشمانی ندارم اشک من مال شما

 

من به غیر از آن حسین و یاوران پاک او  

                                  شاهدی دیگرندارم اشک من مال شما

 

من بجز سجاد اطهر ، زینت اهل دعا      

                                      زینتی دیگر ندارم اشک من مال شما

 

من بغیر از باقر علم نبی ، آن عالم آل نبی   

                                     سروری دیگر ندارم اشک من مال شما

 

من بجز آن  صادق آل محمد از وفا        

                                    عالمی دیگر ندارم اشک من مال شما

 

موسی کا ظم بود مولا و آقا و امام        

                                       من گلی دیگر ندارم اشک من مال شما

 

جزرضای مهربان ، راضی به تقدیر خدا     

                                     من شهی  دیگر ندارم اشک من مال شما

 

غیر آن بانوی زیبا و گرام شهر قم       

                                       بانوئی دیگر ندارم اشک من مال شما

 

من بغیر ازحجت حق مهدی صاحب زمان   

                                    حجتی دیگر ندارم اشک من مال شما