به کوی تو به عشق روی تو سر می زنم

 

 

به کوی تو به عشق روی تو سر می زنم

                                           به عشق دیدن تو دوباره در می زنم

 

به کنج خانه خود دل مرا جا بده

                                       به آسمان پاکت شبانه پر می زنم

 

مرا ز کویت مران به جان معصومه ات

                                    ز قم به سوی مشهد دوباره سر می زنم

 

به صحن پاک رضا دلم چو خو گرفته

                                       زهر دری برانی باب دگر می زنم

 

گذشت یک سالی و ندیده ام روی تو

                                     ز شوق دیدن تو شب به سحر می زنم

 

نموده ام تمنا ز خواهر غریبت

                                    کلون خانه تو بار دگر می زنم

 

کجا روم ز مشهد به جان دردانه ات

                                    اگر مرا نخواهی گمشده پر می زنم

 

به حرمت کریمه مرا بخوان به صحنت

                                   اگر جوابم دهی دیده به زر می زنم

 

به عشق خواهر تو خواب سحر ندارم

                                  اگر اجازت دهی دل به شرر می زنم

 

رضا و خواهرش را به قلب خود نشاندم

                                به عشق معصومه اش راه خطر می زنم

 

من به حریم شما دست دعا بسته ام

                               طعنه گنبد طلا من به گوهر میزنم

 

چشم دل و قلب من بسته به صحن شماست

                                          من به نماز حرم دیده تر می زنم

 

کعبه و مقصود من صحن و سرای رضا

                                       به هر کجا می روم راه دگر می زنم

ای امام رئوف ما را به پابوسی حرم شریفت بطلب ....