امروز انتخابات شوراهای دانش آموزی برگزار شد .

یکی از پسر بچه های با مزه تو اعلامیه تبلیغاتیش نوشته بود :

شعار من : بهترین سیاست صداقت است .

کاش اونهایی که یه بیست سی سالی از این آقا کوچولو بزرگترند یه ذره یاد می گرفتند و اینقدر همه چیز رو توجیه نمی کردند . واقعا که بچه ها بهترین معلمهای بزرگتران.....