یا ابا صالح المهدی

عید بزرگ فطر به محضر گرامیتان مبارک