من به شوقش خدمتی کردم ؟ نکردم !                محض او چشم تری کردم ؟ نکردم ! 


صبح و شب دیدار او خواهم ولیکن                        من برایش چاکری کردم ؟ نکردم !


نام و یاد پاک حضرت را منقش                            با قلم در خاطری کردم ؟ نکردم ! 


گر چه هر روزم شده اذکار یاسین                         من برایش ذاکری کردم ؟ نکردم ! 


من چگونه گشته ام شیعه به حضرت ؟                  من به سویش همتی کردم ؟ نکردم !


بهر تعجیل فرج در محضر حق                                همچو لیلی دلبری کردم ؟ نکردم !


من به بزم عاشقی ابن زهرا                                 جام می را ساغری کردم ؟ نکردم !


روز و شب آن خالق ستار خود را                            همچو مهدی بندگی کردم ؟ نکردم !

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹