می شود آیا ببینم خنده ات ؟        

                                                   غنچه بشکفته روی چهره ات ؟

گو چه سازم من به راهت مهدیا ؟   

                                                 تا ببینم شادی نادیده ات ؟

من چگونه شیعه ای باشم ز عشق ؟

                                                تا ببینم دلخوشی در سینه ات ؟

گو به من از کرده من گشته ای ؟

                                              شادمان تا من ببینم دیده ات ؟

من چه گویم بهر تو مولای من ؟

                                             تا ببینم چهره بشکفته ات ؟

می شود آیا ببینم یک سحر

                                          سرخی بنشسته روی گونه ات ؟

سرور من ، جان عالم بسته ی

                                          پرتو نور به دل تابیده ات

 

٢٧ خرداد ١٣٨٩