بوی بهار نم نم از راه می رسد . اما .....

 

 

آمد بهار گلها اما بهار من کو ؟     

                                              گل آمده به بستان اما نگار من کو ؟

 

بلبل شده غزلخوان بر شاخه و کناران

                                              در این طراوت دل ، صوت هَزار من کو؟

 

این گلشن و گلستان بی او صفا ندارد

                                              ای عاشقان بگویید آن گل عذار من کو ؟

 

صدها بهار رفت و مهدی ما نیامد ؟

                                              چشمم چو ابر گریان ، یار و نگار من کو ؟

 

ابر بهاری دل از دوریش ببارد

                                         گریان شده بهاران ، صبر و قرار من کو ؟

 

دلها ز دوری او شوق چمن ندارد

                                          ای خالق بهاران ، بوی بهار من کو ؟

 

ای کاش خود ببینم روی نکوی مهدی

                                           تا کی کنم شکایت آن تکسوار من کو ؟

 

3 اسفند 1388