ماجرای توبه جوانی همدانی به نام علی گندابی برایم بسیار جالب بود ....

 برای شنیدن و دانلود فایل صوتی

 کلیک کنید